Noordwijk

Noortje Slof

Wantveld 9, 2202 NS Noordwijk

Naam Dietist:

Noortje Slof

071–3681222

Ik ben werkzaam in :

Noortje Slof

Bij diëtistenpraktijk Wantveld werken 2 diëtisten: Ellen van der Niet en Noortje Slof. Zij zijn specialist in lekker en gezond eten.

  • De behandeling vindt plaats volgens afspraak. De twee diëtistes hebben dezelfde werkwijze, met daarbinnen verschillende specialisaties. U kunt uw voorkeur voor een diëtist aangeven.
  • We werken in overleg met de huisarts: we zijn paramedicius.
  • We zijn onderdeel van samenwerkingsverband Wantveld en vallen onder stichting Rijncoepel. Dit betekent dat we nauw samenwerken met de andere disciplines binnen het Wantveld: huisartsen, praktijkondersteuners, apothekers, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, psychiaters en psychologen.
  • We staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit betekent dat we beschikken over actuele kennis en ervaring.
  • We zijn lid van de beroepsvereniging NVD (Nederlandse Vereniging van Dietisten), DCN (Diëtistencoöperatie Nederland) en Diëtistennetwerk Zuid-Holland Noord
  • Ellen van der Niet is ook lid van ParkinsonNet.
janvanherp
Author: janvanherp

envelope-ohomedribbble linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram